بلوکه های سقفی سبک

بلوک های سقفی پلاستوفوم بهترین جایگزین برای بلوک های سیمانی و سفالی مرسوم در ساختمان سازی می باشند. این بلوک های سقفی یونولیتی با توجه به کاهش وزن مرده ساختمان ها اثرات مخرب زلزله به سازه ها را کاهش داده و از طرف دیگر به دلیل عایق بودن از اتلاف انرژی جلوگیری می نمایند.

  • توضیحات
    جنرال فوم بزرگترین تولید کننده بلوکه های سقفی سبک پلاستوفومی و انواع ورق های عایق پلاستوفوم در ابعاد و دانسیته های مختلف به سفارش مشتری در ایران می باشد
  • شرکت سازنده
    جنرال فوم