آزمایشگاه شرکت جنرال فوم به عنوان آزمایشگاه اکرودیته همکار اداره کل استاندارد به منظور انجام آزمونهای بلوک و صفحات پلی استایرن مطابق با استاندارد 11108 تاسیس و راه اندازی شده است . این آزمایشگاه با برخورداری از کادری مجرب و استفاده از دستگاه های اتوماتیک پیشرفته در جهت آزمون های دریافتی از سوی اداره کل استاندارد و جهت نظارت بر محصولات تولیدی با کیفیت در این شرکت تلاش مینماید