شرکت جنرال فوم با بهرمندی از متخصصین مجرب و استفاده از پیشرفته ترین ماشین آلات و نرم افزارهای طراحی قادر به ساخت انواع قالبهای بسته بندی محصولات صنعتی- کشاورزی- شیلاتی و... میباشد